Hoelang duurt een sessie?

Een individuele sessie duurt 50 à 60 minuten.
Voor een koppelsessie is de tijdsduur gewoonlijk iets langer, bv 75 minuten. Al kan het zijn dat 60 minuten ook lukt.

Een IQ-afname duurt 1,5 à 2 uren.
Voor de puntenscoring en het opstellen van het verslag hoeft u er niet meer bij te zijn. Dit gebeurt nadien en het verslag wordt u bezorgd per post. Voor een eventuele nabespreking van de resultaten kan u steeds een aparte sessie boeken.

Wat is de prijs per gesprek?

Individuele therapie bij Ilse:

Individuele therapie bij Sara, Evelien:

Koppeltherapie bij Ilse:

IQ-afname alles inbegrepen: 
(Testafname, puntenscoring, opstellen van het verslag)

€ 55

€ 50

€ 60 à € 75

€ 150

Is er terugbetaling?

Psychotherapie is anno 2018 nog niet opgenomen in de RIZIV-terugbetaling.

Er is een voorstel onderweg voor 2019. Dit klinkt goed voor de patiënt maar er zijn eveneens heel wat nadelen aan verbonden. De beroepsfederaties voor psychologen raden ons momenteel af om hierop in te gaan.

Daarnaast hebben we de terugbetalingen via de aanvullende diensten van de mutualiteiten.

Een terugbetaling voor kinderen en jongeren die kinderbijslag genieten was er al vele jaren.

Sinds 2018 geven de meeste mutualiteiten ook aan de volwassenen een terugbetaling, al is dit vaak een kleiner bedrag dan wat ze aan kinderen terugbetalen. Toch is het een belangrijke eerste stap.

Elke mutualiteit heeft haar vrijheid om via de aanvullende diensten zelf een regeling hierover op te stellen. Een overzicht vindt u op http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie_def.pdf

Samengevat:

  • De meeste mutualiteiten geven nog steeds een grotere terugbetaling aan de jongeren dan aan de volwassenen.
  • Voor veel mutualiteiten is het feit van klinisch psycholoog én aangesloten bij de Psychologencommissie te zijn een voldoende gegeven om te voorzien in enige terugbetaling.
  • Specifiek voor de CM moet men voor de terugbetaling gaan bij een hulpverlener die een langdurige psychotherapieopleiding achter de rug heeft. Die persoon hoeft geen klinisch psycholoog te zijn, een vorming als bachelor kan voldoende zijn.
    Daaruit volgt dat voor Praktijk Balise de sessies bij Ilse wel een CM-terugbetaling genieten en de sessies bij Sara nog niet. Sara is master klinisch psycholoog mét ervaring maar zij startte pas recent met haar langdurige psychotherapieopleiding zodat het nog een paar jaar zal duren eer de mensen die Sara contacteren de CM-tegemoetkoming van € 10 per sessie voor volwassenen zullen krijgen. Tegelijk zijn de regelgevingen continu aan het wijzigen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
  • Bij de meeste andere mutualiteiten zijn de sessies bij Sara gelukkig wel een stukje terugbetaald. Sara is klinisch psycholoog met hart en ziel, ze volgde al veel kleine bijscholingen én ze startte in september 2018 met haar bijkomende vierjarige psychotherapieopleiding.

Hoelang is er terugbetaling?

De mutualiteiten plaatsen beperkingen op het aantal terugbetaalbare sessies.
Een langer durende therapie is altijd mogelijk! Vaak is het zelfs wenselijk. Vroeger was er geen enkele terugbetaling. Het overleg over het aantal sessies gebeurt tussen de therapeut en u als cliënt of patiënt.

Psychotherapie is vooral een proces van zelfontplooiing en verandering. Het is niet zozeer een afgelijnd behandelpakket. In de huidige wereld waar de focus meer en meer op registreren en meten ligt, bieden wij eerder een bredere kijk op het leven en op de werkelijkheid. Natuurlijk als u meer concrete handvaten wil, dan geven we u die! Daarom is het overleg tussen u en uw psycholoog zo belangrijk om samen de doelen van uw therapie te stellen.