DIAGNOSTIEK ASS en AD(H)D VOOR VOLWASSENEN

Diagnostiek ASS  (autismespectrumstoornis)

 • Voel je je al heel je leven anders dan anderen?
 • Draai je wel mee in de maatschappij, maar kost het je telkens opnieuw moeite?
 • Vraagt een gesprekje over koetjes en kalfjes veel van je, terwijl het voor anderen precies vanzelf gaat?
 • Heb je moeite om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden?
 • Hou je graag vast aan je eigen routines en brengt verandering je van slag?
 • Lijken zintuigelijke prikkels soms feller binnen te komen en kunnen ze je helemaal overweldigen?
 • Geraak je soms zo geabsorbeerd door iets zodat je je omgeving helemaal uit het oog verliest?

Belemmert dit alles je in je dagelijkse functioneren?

Als je op veel van deze vragen ja antwoordde, dan kan er mogelijks wel sprake zijn van een autismespectrumstoornis. Dit is een ontwikkelingsproblematiek die zich uit in moeilijkheden op vlak van sociale communicatie en op vlak van stereotiepe en repetitieve handelingen en interesses. Wenst u dit vermoeden verder uit te klaren, neem dan gerust contact op, telefonisch of via onze website.

Na aanmelding krijgen we graag door middel van een aantal screeningsvragenlijsten een eerste zicht op zaken waar jij mee worstelt. De resultaten van de screening worden in een eerste gesprek met jou besproken, waarna een inschatting wordt gemaakt of het wenselijk is een diagnostisch traject op te starten. Wij bieden een traject op maat aan, aangepast aan jouw verhaal, wensen en zorgen. Hoe dit traject er precies uit zal zien, wordt ook in het eerste intakegesprek besproken.

Diagnostiek AD(H)D   (attention deficit hyperactivity disorder:  aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis)

 • Vind je het moeilijk om je te concentreren?
 • Geraak je gemakkelijk afgeleid door dingen die rondom je gebeuren of verlies je je telkens weer in eigen gedachten?
 • Is het moeilijk om na afleiding de draad terug op te pikken?
 • Heb je steeds goede voornemens om dingen aan te pakken, maar slaag je er niet in te doen wat je je voornam?
 • Heb je moeite om stil te zitten?
 • Kan je soms wel stil zitten, maar resulteert dit in innerlijke spanningen?
 • Voel je je telkens gejaagd en heb je het gevoel niet tot ontspanning te komen?
 • Zou je jezelf omschrijven als een impulsief persoon?
 • Zeg of doe je soms dingen zonder dat je ze op voorhand helemaal hebt doordacht?

Belemmert dit alles je in je dagelijkse functioneren?

Als je op veel van deze vragen ja antwoordde, dan kan er mogelijks wel sprake zijn van een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis. Dit is een ontwikkelingsproblematiek die zich uit in moeilijkheden op vlak van aandacht en concentratie en op vlak van hyperactiviteit en impulsiviteit. Wenst u dit vermoeden verder uit te klaren, neem dan gerust contact op, telefonisch of via onze website.

Na aanmelding krijgen we graag door middel van een aantal screeningsvragenlijsten een eerste zicht op zaken waar jij mee worstelt. De resultaten van de screening worden in een eerste gesprek met jou besproken, waarna een inschatting wordt gemaakt of het wenselijk is een diagnostisch traject op te starten. Wij bieden een traject op maat aan, aangepast aan jouw verhaal, wensen en zorgen. Hoe dit traject er precies uit zal zien, wordt ook in het eerste intakegesprek besproken.