IQ-testen voor kinderen

Psychodiagnostiek van het IQ

Het doel hiervan is een beeld te vormen van de cognitieve capaciteiten van uw kind.

Afnames kunnen gebeuren in functie van:

  • logopedische hulp
  • het vaststellen van hoogbegaafdheid
  • het vaststellen van bepaalde sterktes of zwaktes in zowel de verbale als de performantiële vaardigheden.

Ons testmateriaal is goedgekeurd door de Overheid om bepaalde terugbetalingen voor logopedische hulp of andere remediëring te krijgen:

  • de verkorte WPPSI-III-nl:    voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
  • de normale WPPSI-III-nl:    voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar
  • de WISC-V:                                voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar

Werkwijze voor IQ-afname

De afname gebeurt door Ine of Ilse en duurt ongeveer 1,5 uur.
Het berekenen van de scores en het opstellen van het verslag gebeurt nadien.
De kostprijs in zijn geheel is €153. Hierbij is alles inbegrepen (testafname, puntenscoring, opstellen verslag en gebruik van het testmateriaal).
Indien een meer uitgebreide nabespreking wenselijk is, wordt u een gewoon therapiegesprek aangerekend (€60).