Diagnostiek ASS (autismespectrumstoornis)

  • Voel je je al heel je leven anders dan anderen?
  • Draai je wel mee in de maatschappij, maar kost het je telkens opnieuw moeite?
  • Vraagt een gesprekje over koetjes en kalfjes veel van je, terwijl het voor anderen precies vanzelf gaat?
  • Heb je moeite om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden?
  • Hou je graag vast aan je eigen routines en brengt verandering je van slag?
  • Lijken zintuigelijke prikkels soms feller binnen te komen en kunnen ze je helemaal overweldigen?
  • Geraak je soms zo geabsorbeerd door iets zodat je je omgeving helemaal uit het oog verliest?

Als je op veel van deze vragen ja antwoordde, dan kan er mogelijks wel sprake zijn van een autismespectrumstoornis. Dit is een ontwikkelingsproblematiek die zich uit in moeilijkheden op vlak van sociale communicatie en op vlak van stereotiepe en repetitieve handelingen en interesses. Wenst u dit vermoeden verder uit te klaren, neem dan gerust contact op, telefonisch of via onze website.

Na aanmelding krijgen we graag door middel van een aantal screeningsvragenlijsten een eerste zicht op zaken waar jij mee worstelt. De resultaten van de screening worden in een eerste gesprek met jou besproken, waarna een inschatting wordt gemaakt of het wenselijk is een diagnostisch traject op te starten. Wij bieden een traject op maat aan, aangepast aan jouw verhaal, wensen en zorgen. Hoe dit traject er precies uit zal zien, wordt ook in het eerste intakegesprek besproken.